SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     KontaktAtrakcje
Atrakcje Aheloy Atrakcje Ahtopol Atrakcje Albena
Atrakcje Ba?czik Atrakcje Bansko Atrakcje Bia?a
Atrakcje Burgas Atrakcje Carewo Atrakcje Czepelare
Atrakcje Czernomorec Atrakcje Diuni Atrakcje Durankulak
Atrakcje Elenite Atrakcje Gabrowo Atrakcje Kawarna
Atrakcje Kiten Atrakcje Kiten Atrakcje Lozenec
Atrakcje Małe Tarnowo Atrakcje Melnik Atrakcje Nesebar
Atrakcje Obzor Atrakcje Pamporowo Atrakcje Pomorie
Atrakcje Primorsko Atrakcje Rawda Atrakcje Rezowo
Atrakcje Ruse Atrakcje Sinemorec Atrakcje Sliven
Atrakcje Sliven Atrakcje S?oneczny Brzeg Atrakcje Sozopol
Atrakcje St Konstantin & Elena Atrakcje ?wi?ty W?as Atrakcje Warna
Atrakcje Wielkie Tarnowo Atrakcje Zlatograd Atrakcje Z?ote Piaski

Wybierz rodzaj atrakcji
Aqua Park archeologia przygoda
zabytki rozrywka pla??
jaskinie muzea kulinaria
przyrodnicze klasztory bu?garska wie?


Pla?a Bo??ata
Tu? przed przyl?dkiem Kaliakra skr?camy w lewo i trafiamy do miejsca, ktre nazywa si? Bo?ata. Miejscowi nazywaj? to miejsce Zatoka ptakw. Do po?owy lat 90-tych by? to obiekt tajny i chroniony, w tym miejscu wchodzi?y do wody kable telekomunikacyjne tzw. czerwonych telefonw ??cz?cych Sofi? z Moskw?. Do dzi? widzimy pozosta?o?ci wojskowych obiektw, a na szczycie ska?y os?aniaj?cej praw? stron? zatoczki wida? wci?? pracuj?cy radar. Piaszczysta pla?a i ?agodne dno morza to istny raj dla ka?dego. Pla?a nie nale?y do popularnych wi?c ma?o tu zagranicznych turystw. Najwi?kszy ruch mo?na tu odnotowa? w Wekendy kiedy mieszka?cy okolicznych miejscowo?ci przybywaj? w t? istn? oaz? nietkni?tej natury.   
>> więcej...
Grobowiec Tracki w Pomorie
Grobowiec Tracki w Pomorie: Bu?garscy archeolodzy odkryli pozosta?o?ci kompleksu ?wi?ty? zwi?zanych z kultem egipskich bstw Izydy i Ozyrysa. Wed?ug naukowcw kompleks pochodzi z po?owy II w. n.e. i powsta? w miejscu, gdzie sta?a ?wi?tynia zamieszkuj?cych w staro?ytno?ci Bu?gari? Trakw. W Bu?garii by?o wiele ?wi?ty? Izydy i Ozyrysa, ale ...  
>> więcej...
Muzeum soli
Muzeum Soli w Pomorie zosta?o otwarte w 2002 roku. Wed?ug konwencji UNESCO zalicza do skansenw zwanych otwartymi krajobrazami. W Bu?garii mo?emy spotka? podobny skansen - muzeum znajduj?cy si? ko?o Gabrova -Etyr. Muzeum w Pomorie przedstawia technologie odzyskiwania soli z wody morskiej niezmienn? od czasw staro?ytnych.  
>> więcej...
Farma ma??
Jad?c z Kawarny w kierunku Kaliakry, gdzie? w po?owie drogi skr?cili?my w prawo. Nieczytelny znak i brak reklamy nie dawa?o pewno?ci, ?e skr?camy w dobry miejscu. Przyjaciele z Kawarny wyt?umaczyli nam jednak szczeg?owo jak jecha?. Niepozorny zjazd w w?sk? drog?, doprowadzi? nas do wielkiego urwiska. Okaza?o si?, ?e to nie koniec drogi.Droga asfaltowa przemieni?a si? w betonowo kamienn? i prowadzi?a w d?, po wielkiej skarpie w kierunku morza.  
>> więcej...
?wi??tyna Bogini Kibelli
Jednym z najbardziej interesuj?cym wykopalisk w Ba?ciku jest ?wi?tynia Bogini Kibeli (Matka bogi?), ktra by?a odkryta w 2007 roku. Jest to jedyna ?wi?tynia we wschodniej cz??ci P?wyspu Ba?ka?skiego. ?wi?tynia zosta?a zbudowana prawdopodobnie w 280-260 pne i funkcjonowa?a do ko?ca ?Vw ne. Podczas wykopalisk archeologicznych znaleziono oko?o 20 marmurowych pos?gw, ponad 200 monet, ceramik?, ko?ci itp. Wszystkie te eksponaty mo?emy podziwia? w muzeum w Ba?cziku.  
>> więcej...

Wstecz ... 1 2 3 ... 6 [7] 8 9 | Dalej


Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com