SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     KontaktAtrakcje
Atrakcje Aheloy Atrakcje Ahtopol Atrakcje Albena
Atrakcje Ba?czik Atrakcje Bansko Atrakcje Bia?a
Atrakcje Burgas Atrakcje Carewo Atrakcje Czepelare
Atrakcje Czernomorec Atrakcje Diuni Atrakcje Durankulak
Atrakcje Elenite Atrakcje Gabrowo Atrakcje Kawarna
Atrakcje Kiten Atrakcje Kiten Atrakcje Lozenec
Atrakcje Małe Tarnowo Atrakcje Melnik Atrakcje Nesebar
Atrakcje Obzor Atrakcje Pamporowo Atrakcje Pomorie
Atrakcje Primorsko Atrakcje Rawda Atrakcje Rezowo
Atrakcje Ruse Atrakcje Sinemorec Atrakcje Sliven
Atrakcje Sliven Atrakcje S?oneczny Brzeg Atrakcje Sozopol
Atrakcje St Konstantin & Elena Atrakcje ?wi?ty W?as Atrakcje Warna
Atrakcje Wielkie Tarnowo Atrakcje Zlatograd Atrakcje Z?ote Piaski

Wybierz rodzaj atrakcji
Aqua Park archeologia przygoda
zabytki rozrywka pla??
jaskinie muzea kulinaria
przyrodnicze klasztory bu?garska wie?


Rajskie Pruskalo
RAJSKOTO PRUSKALO zwany rwnie? jako Kalofersko Pruskalo to najwy?szy wodospad Bu?garii, jak i ca?ych Ba?kanw. Le?y w Starej P?aninie i wchodzi w sk?ad parku narodowego \"Ba?kan ?rodkowy\".Jego wysoko?? jest imponuj?ce - 124 m. Cz??? szczytowa wodospadu znajduje pod szczytem gry Botev. Przy sprzyjaj?cej pogodzie \"pruskalo\" widoczne jest z miejscowo?ci Kalofer.  
>> więcej...
Leszten
Leszten to malownicza miejscowo?? po?o?ona w pobli?u Kovaczevicy. Ma tylko kilku sta?ych mieszka?cw, ale oferuje dobre warunki eko-turystyczne. Charakteryzuje si? typow? dla Bu?garii, wiejsk? zabudow?, z w?skimi uliczkami rozdzielaj?cymi bia?e domy z du?ymi, drewnianymi werandami. A na ryneczku mie?ci si? a jak?e - gospoda. Warto odwiedzi? ko?ci? z 1833 roku, z drewnianym ikonostasem. Niegdy? Leszten znany by? z wydobycia z?ota, wyp?ukiwanego z rzecznego piasku. W pobli?u w miejscu o nazwie Zelenka znajduj? si? pozosta?o?ci staro?ytnego miasta jak i tracki grobowiec.  
>> więcej...
Wodospad Krushuna
Wodospad Krushuna po?o?ony jest w ?rodkowo-p?nocnej cz??ci Bu?garii w pobli?u wsi o tej samej nazwie Krushuna. Najbli?sze miasto to Lowecz i oddalone jest st?d o 34km. Na jego urok sk?ada si? wiele tarasw krasowych pn?cych si? w kierunku jaskini z ktrej bije ?rd?o rzeki. W pobli?u znajduje si? jeszcze jeden wodospad zwany Ma?? Mar?. Okolica obfituje jeszcze w kilka jaski? takich jak Uruszka Mara, Gornik i Jaskinia Devaadeshka.  
>> więcej...
Kowaczewica
Kowaczewica jest urocz? miejscowo?ci? ukryt? w po?udniowo-zachodniej cz??ci Rodopw, nad brzegiem rzeki Kanina. Historia wsi ??czy si? z dzia?alno?ci? rewolucyjn? w okresie panowania osma?skiego. Wiele z zachowanych do dzi? domw (ponad 100) s?u?y?o za schronienie wielu rewolucjonistom.  
>> więcej...
Wielki Pres?aw
Miasto po?o?one w plnocno-wschodniej Bu?garii niedaleko Szumen. Wielki Pres?aw istnia? pocz?tkowo jako osada tracka, stopniowo staj?c si? miastem plemion s?owia?skich. W po?owie IX w, zosta? przekszta?cny w centrum wojskowe i strategiczne. Gdy Bu?garia przyj??a chrze?cija?stwo w mie?cie rozpocz?to budow? wielu ko?cio?w.  
>> więcej...

Wstecz ... 1 [2] 3 ... 7 8 9 | Dalej


Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com