SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     KontaktAtrakcje - Rawda


Aquapark Paradise
B?oto i solanki
Ka?dy kto przylatuje samolotem do Burgas tu? przed l?dowaniem mo?e dostrzec jeszcze z pok?adu czerwone pola. Jad?cy z Burgas na lotnisko mijaj? po obu stronach drogi te same czerwone pola. S? to Solne jeziora - tak zwane solnice. Widok nie jest najciekawszy. Sprawia wra?enie wielkiego b?otowiska. Co? jednak kryje si? w tych rdzawo - czerwonych zbiornikach wodnych.  
>> więcej...
Grobowiec Tracki w Pomorie
Grobowiec Tracki w Pomorie: Bu?garscy archeolodzy odkryli pozosta?o?ci kompleksu ?wi?ty? zwi?zanych z kultem egipskich bstw Izydy i Ozyrysa. Wed?ug naukowcw kompleks pochodzi z po?owy II w. n.e. i powsta? w miejscu, gdzie sta?a ?wi?tynia zamieszkuj?cych w staro?ytno?ci Bu?gari? Trakw. W Bu?garii by?o wiele ?wi?ty? Izydy i Ozyrysa, ale ...  
>> więcej...
Muzeum soli
Muzeum Soli w Pomorie zosta?o otwarte w 2002 roku. Wed?ug konwencji UNESCO zalicza do skansenw zwanych otwartymi krajobrazami. W Bu?garii mo?emy spotka? podobny skansen - muzeum znajduj?cy si? ko?o Gabrova -Etyr. Muzeum w Pomorie przedstawia technologie odzyskiwania soli z wody morskiej niezmienn? od czasw staro?ytnych.  
>> więcej...
Pla?a Irakli
Rezerwat Irakli to jedno z niewielu ocala?ych w stanie naturalnym miejsc w Bu?garii, cho? obj?ty ochron? dopiero w 1994 roku. Aby tam dotrze? trzeba kierowa? si? z Burgas w stron? Warny. W miejscowo?ci Bania znajduje si? drogowskaz kieruj?cy na Irakli. Wyst?puje tam ca?e mnstwo zagro?onych gatunkw ro?lin. To teren ca?kowicie chroniony - zabroniona jest budowa hoteli (wszystkie dotychczasowe podej?cia w tym kierunku zosta?y oprotestowane), dlatego to wspania?e miejsce na wypoczynek pod namiotem lub na piknik.  
>> więcej...

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com