SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     KontaktAtrakcje - Melnik


Kowaczewica
Kowaczewica jest urocz? miejscowo?ci? ukryt? w po?udniowo-zachodniej cz??ci Rodopw, nad brzegiem rzeki Kanina. Historia wsi ??czy si? z dzia?alno?ci? rewolucyjn? w okresie panowania osma?skiego. Wiele z zachowanych do dzi? domw (ponad 100) s?u?y?o za schronienie wielu rewolucjonistom.  
>> więcej...
Ro?enski Monastyr
Ro?enski Monastyr to najwi?kszy klasztor w grach Pirin i usytuowany jest niedaleko najmniejszego miasta Bu?garii - Melnika. Jest tak?e jednym z niewielu zachowanych ?redniowiecznych bu?garskich klasztorw. Najstarsze znaleziska archeologiczne pochodz? z XII wieku, ale wg ?rde? jego pocz?tki si?gaj? roku 890. Mimo zniszcze? powsta?ych w XVII wieku, zosta? prawie w ca?o?ci odrestaurowany. Najcenniejszym zabytkiem jest cudowna ikona Matki Boskiej, ktr? wg legendy, aby uchroni? przed zniszczeniem przez wroga chrze?ciaja?stwa - Teofilusa, wrzuci?a go do rzeki Strumy. Po wielu latach dotar?a do jednego z greckich monastyrw, sk?d wrci?a na miejsce przeznaczenia.  
>> więcej...


Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com