SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     KontaktAtrakcje - Bansko


Leszten
Leszten to malownicza miejscowo?? po?o?ona w pobli?u Kovaczevicy. Ma tylko kilku sta?ych mieszka?cw, ale oferuje dobre warunki eko-turystyczne. Charakteryzuje si? typow? dla Bu?garii, wiejsk? zabudow?, z w?skimi uliczkami rozdzielaj?cymi bia?e domy z du?ymi, drewnianymi werandami. A na ryneczku mie?ci si? a jak?e - gospoda. Warto odwiedzi? ko?ci? z 1833 roku, z drewnianym ikonostasem. Niegdy? Leszten znany by? z wydobycia z?ota, wyp?ukiwanego z rzecznego piasku. W pobli?u w miejscu o nazwie Zelenka znajduj? si? pozosta?o?ci staro?ytnego miasta jak i tracki grobowiec.  
>> więcej...
Kowaczewica
Kowaczewica jest urocz? miejscowo?ci? ukryt? w po?udniowo-zachodniej cz??ci Rodopw, nad brzegiem rzeki Kanina. Historia wsi ??czy si? z dzia?alno?ci? rewolucyjn? w okresie panowania osma?skiego. Wiele z zachowanych do dzi? domw (ponad 100) s?u?y?o za schronienie wielu rewolucjonistom.  
>> więcej...
Rylski Monastyr
Rylski Monastyr po?o?ony jest w grach Ri?a, 1147 m n.p.m, ok. 120 km na po?udnie od Sofii. Jest najpopularniejszym bu?garskim klasztorem zarwno dzi?ki jego po?o?eniu, rozmiarowi, architekturze ale przede wszystkim dzi?ki warto?ci religijnej. Klasztor jest ?wi?to?ci? Bu?garw, symbolem prawos?awia, to?samo?ci narodowej, symbolem bu?garskiego oporu przeciwko tureckiej okupacji jak i odrodzenia narodowego po wyzwoleniu z osma?skiego jarzma.   
>> więcej...


Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com