SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     KontaktAtrakcje
Atrakcje Aheloy Atrakcje Ahtopol Atrakcje Albena
Atrakcje Ba?czik Atrakcje Bansko Atrakcje Bia?a
Atrakcje Burgas Atrakcje Carewo Atrakcje Czepelare
Atrakcje Czernomorec Atrakcje Diuni Atrakcje Durankulak
Atrakcje Elenite Atrakcje Gabrowo Atrakcje Kawarna
Atrakcje Kiten Atrakcje Kiten Atrakcje Lozenec
Atrakcje Małe Tarnowo Atrakcje Melnik Atrakcje Nesebar
Atrakcje Obzor Atrakcje Pamporowo Atrakcje Pomorie
Atrakcje Primorsko Atrakcje Rawda Atrakcje Rezowo
Atrakcje Ruse Atrakcje Sinemorec Atrakcje Sliven
Atrakcje Sliven Atrakcje S?oneczny Brzeg Atrakcje Sozopol
Atrakcje St Konstantin & Elena Atrakcje ?wi?ty W?as Atrakcje Warna
Atrakcje Wielkie Tarnowo Atrakcje Zlatograd Atrakcje Z?ote Piaski

Wybierz rodzaj atrakcji
Aqua Park archeologia przygoda
zabytki rozrywka pla??
jaskinie muzea kulinaria
przyrodnicze klasztory bu?garska wie?


Ro?enski Monastyr
Ro?enski Monastyr to najwi?kszy klasztor w grach Pirin i usytuowany jest niedaleko najmniejszego miasta Bu?garii - Melnika. Jest tak?e jednym z niewielu zachowanych ?redniowiecznych bu?garskich klasztorw. Najstarsze znaleziska archeologiczne pochodz? z XII wieku, ale wg ?rde? jego pocz?tki si?gaj? roku 890. Mimo zniszcze? powsta?ych w XVII wieku, zosta? prawie w ca?o?ci odrestaurowany. Najcenniejszym zabytkiem jest cudowna ikona Matki Boskiej, ktr? wg legendy, aby uchroni? przed zniszczeniem przez wroga chrze?ciaja?stwa - Teofilusa, wrzuci?a go do rzeki Strumy. Po wielu latach dotar?a do jednego z greckich monastyrw, sk?d wrci?a na miejsce przeznaczenia.  
>> więcej...
Monastyr Besarbowo
Klasztor skalny ?w. Dymitra z Basarbowo po?o?ony jest w malowniczej dolinie rzeki ?om Rusenski oko?o 10 km od miasta Ruse. Z Ruse nale?y kierowa? si? na drog? krajow? nr 501 prowadz?c? przez Basarbowo i Iwanowo do miejscowo?ci Dwe Mogili. Przy niej znajduj? si? drogowskazy prowadz?ce wprost do monastyru.  
>> więcej...
Czerepiszki Monastyr
Monastyr Czerepiszki zbudowano w XIV w. nad rzeka Iskar. Jego nazwa pochodzi od s?owa \\\\\\\\\\\\\\\"czaszka\\\\\\\\\\\\\\\", gdy? po jednej z bitew z Turkami w okolicy przez d?ugi czas le?a?y ludzkie czaszki. Niejednokrotnie niszczony, ostatecznie odbudowany zosta? pod koniec XVI w. Wtedy te? sta? si? centrum kulturalno-edukacyjnym renesansu bu?garskiego, w zwi?zku z tym w klasztorze mieszkali i tworzyli znani bu?garscy pisarze - Ivan Vazov czy Aleko Konstantinov.  
>> więcej...
Baczkowski Monastyr
Baczkowski Monastyr to drugi co do wielko?ci i jeden z najch?tniej odwiedzanych przez pielgrzymw ale i turystw klasztor w Bu?garii. Le?y w dolinie rzeki Czepalare, otoczony ze wszystkich stron pasmami gr Rodopy, ok. 10 km na po?udnie od miasta Asenowgrad. Klasztor za?o?yli dwaj gruzi?scy ?o?nierze w 1083 roku i od samego pocz?tku sta? si? bardzo wa?nym o?rodkiem ?ycia zakonnego. Za czasw panowania carw bu?garskich by? niezwykle zadbanym obiektem.  
>> więcej...
Dragalewski Klasztor
Dragalewski Monastyr usytuowany jest u podn?a gry Witosza, na obrze?ach Sofii. Nale?y do najpi?kniejszych klasztorw w Bu?garii. Jego historia si?ga roku 1345. Nied?ugo potem zosta? zniszczony przez Turkw podczas obl??enia Sofii. Po odbudowie w XV w. sta? si? wa?nym o?rodkiem pi?miennictwa religijnego. Ozdobiono go rwnie? wieloma, zachowanymi do dzisiaj, freskami.  
>> więcej...

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com