SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     KontaktAtrakcje
Atrakcje Aheloy Atrakcje Ahtopol Atrakcje Albena
Atrakcje Ba?czik Atrakcje Bansko Atrakcje Bia?a
Atrakcje Burgas Atrakcje Carewo Atrakcje Czepelare
Atrakcje Czernomorec Atrakcje Diuni Atrakcje Durankulak
Atrakcje Elenite Atrakcje Gabrowo Atrakcje Kawarna
Atrakcje Kiten Atrakcje Kiten Atrakcje Lozenec
Atrakcje Małe Tarnowo Atrakcje Melnik Atrakcje Nesebar
Atrakcje Obzor Atrakcje Pamporowo Atrakcje Pomorie
Atrakcje Primorsko Atrakcje Rawda Atrakcje Rezowo
Atrakcje Ruse Atrakcje Sinemorec Atrakcje Sliven
Atrakcje Sliven Atrakcje S?oneczny Brzeg Atrakcje Sozopol
Atrakcje St Konstantin & Elena Atrakcje ?wi?ty W?as Atrakcje Warna
Atrakcje Wielkie Tarnowo Atrakcje Zlatograd Atrakcje Z?ote Piaski

Wybierz rodzaj atrakcji
Aqua Park archeologia przygoda
zabytki rozrywka pla??
jaskinie muzea kulinaria
przyrodnicze klasztory bu?garska wie?


Wielki Pres?aw
Miasto po?o?one w plnocno-wschodniej Bu?garii niedaleko Szumen. Wielki Pres?aw istnia? pocz?tkowo jako osada tracka, stopniowo staj?c si? miastem plemion s?owia?skich. W po?owie IX w, zosta? przekszta?cny w centrum wojskowe i strategiczne. Gdy Bu?garia przyj??a chrze?cija?stwo w mie?cie rozpocz?to budow? wielu ko?cio?w.  
>> więcej...
Starosel
Monumentalne miasto w grach wzniesione jeszcze przez staro?ytnych Trakw. Jest starsze ni? Machu Picchu. Monumentalne budowle w niedost?pnych grach? To nie tylko domena Inkw. Bu?garscy archeolodzy ods?onili w?a?nie pozosta?o?ci fortyfikacji staro?ytnych Trakw.  
>> więcej...
Pliska
Po?o?one niedaleko Szumen, miasto Pliska by?o pierwsz? stolic? Bu?garii, pe?ni?ce t? rol? tu? po powstaniu pa?stwa bu?garskiego w 681 r. Pe?ni?o rol? centrum politycznego, ekonomicznego i kulturowego a? do momentu gdy w?adze pa?stwowe przenios?y si? do Wielkiego Pres?awia w 893 r.  
>> więcej...
Relikwiarz Jana Chrzciciela
Fragmenty szcz?tkw nale??cych do ?wi?tego Jana Chrzciciela odkryto na wysepce ?w. Iwan u wybrze?y Sozopola. Alabastrowy relikwiarz o wymiarach 18x18x14 cm znaleziono w ruinach prawos?awnego klasztoru nosz?cego imi? ?wi?tego.go.  
>> więcej...
Grobowiec Tracki w Kazanlak
Tracki grobowiec datowany na na III / IV w. p.n.e. to jedyny zachowany w ca?o?ci zabytek kultury helle?skiej. Wzd?u? sklepionego korytarza wej?ciowego znajduje si? podwjny fresk. Dwana?cie metrowa komora grobowa przykryta jest kopu?? ozdobion? malowid?ami o bezcennej warto?ci artystycznej.  
>> więcej...

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com