Muzeum soli - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Muzeum soli

Muzeum soli

Muzeum Soli w Pomorie zosta?o otwarte w 2002 roku. Wed?ug konwencji UNESCO zalicza do skansenów zwanych otwartymi krajobrazami. W Bu?garii mo?emy spotka? podobny skansen - muzeum znajduj?cy si? ko?o Gabrova -Etyr.
Muzeum w Pomorie przedstawia technologie odzyskiwania soli z wody morskiej niezmienn? od czasów staro?ytnych. Mo?na na ?ywo obserwowa? kolejne etapy wydobywania soli i naprawd? daje si? tu odczu? ducha dawnych czasów. W?ród eksponatów warto zwróci? uwag? na kolekcj? fotografii z pocz?tku ubieg?ego wieku, stare mapy, miniaturowe modele maszyn oraz dawne narz?dzia i urz?dzenia do produkcji soli.
Dwie firmy,\ Pomorie Saltworks oraz Solari 98 pozyskuj? sól morsk? za pomoc? tradycyjnych metod. Odwiedzaj?cy zaznajamiaj? si? tu z etapami rozwoju technologii wytwarzania „bia?ego z?ota” w tmosferze pracy z dawnych lat.Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com