B?oto i solanki - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » B?oto i solanki

B?oto i solanki

Ka?dy kto przylatuje samolotem do Burgas tu? przed l?dowaniem mo?e dostrzec jeszcze z pok?adu czerwone pola. Jad?cy z Burgas na lotnisko mijaj? po obu stronach drogi te same czerwone pola. S? to Solne jeziora - tak zwane solnice. Widok nie jest najciekawszy. Sprawia wra?enie wielkiego b?otowiska. Co? jednak kryje si? w tych rdzawo - czerwonych zbiornikach wodnych.
Za przewodnictwem naszej przyjació?ki Stefani, miejscowej nauczycielki j?zyka niemieckiego, dotarli?my na dzikie k?pieliska b?otne. Czerwona woda ma tak du?e zasolenie, ?e jej wyporno?? unosi le??cych na niej ludzi. Ale co si? okazuje? Czerwona woda to solanki. W j?zyku bu?garskim "?ugi". ?ug (?uga) tworzy si? w wyniku odparowywania wody w jeziorze, innymi s?owy - jest to st??ony roztwór soli wzbogacony o wa?ne zwi?zki takie jak: chlorek sodu, magnez, wap?, siark? i inne. Korzystaj?c z k?pieli w rozgrzanej solance nie nale?y sta? d?u?ej ni? 20-30 min. D?u?sze k?piele w ?ugu ?le wp?ywaj? na serce! Korzy?ci, które id? z k?pieli w solance to przede wszystkim leczenie przewlek?ego zapalenia stawów, zapalenie ?ci?gien mi??ni, przepuklin? kr??kowa kr?gos?upa - dyskopati?, zwichni?cia stawów, lumbago itp. Nale?y wiedzie? równie?, ?e "?ug" jest niewskazany dla zewn?trznej warstwy skóry i tkanki podskórnej, tak wi?c je?li mamy problemy skórne - unikajmy kontaktu z ?ugiem.

Tu? przed solankami, zaraz za szuwarami natrafili?my na co? zaskakuj?cego. W czarnym b?ocie niczym hipopatamy wyleguj? si? ludzie. Pomimo nieprzyjemnego zapachu siarkowodoru, cali czarni, wysmarowani b?otem relaksuj? si? i poddaj? naturalnemu zabiegowi SPA. Po pó?godzinie wylegiwania si? w b?ocie, wszyscy przedzieraj? si? przez szuwary i .... biegiem do morza. Tylko w?ski pas l?du dzieli solnice od morza.

Co warto wiedzie? o czarnym b?ocie: - zawiera hormony i antybiotyki, - proces leczenia b?otem polega na oddzia?ywaniu na obwodowy uk?ad nerwowy, - w?a?ciwo?ci rozgrzewaj?ce b?ota rozszerzaj? naczynia krwiono?ne i kapilary dzi?ki czemu zmniejsza si? obrz?k i ból, - szybciej zarastaj? si? rany i znikaj? blizny, - oprócz w?a?ciwo?ci leczniczych b?oto upi?ksza i odm?adza. - dzi?ki przenikaj?cym przez skór? zwi?zkom wapnia, jodu, fosforu, szybciej zrastaj? si? ko?ci po z?amaniu, - b?oto ma w?a?ciwo?ci bakteriobójcze.

Zaleca si? wykonanie nie wi?cej ni? 20 k?pieli po ok 30 - 40 minut.Mapa:

Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com