Ogrd botaniczny Serafimowi - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Ogrd botaniczny Serafimowi

Ogrd botaniczny Serafimowi

Tysi?c sze??set to ilo?? ró?nych odmian kaktusów jakie mo?emy tu zobaczy?.
Jad?c na po?udnie od Kiten doje?d?amy do skr?tu na Lozenec i Velike. Skr?camy w g??b l?du w lewo i po 4km doje?d?amy do ma?ej wioski Velika. U podnó?y gór Strand?a ?yje sobie rodzina Serafimovi. Dziadek przed setk?, Babcia po osiemdziesi?tce to ma??e?stwo dwóch botaników. Oboje po?wi?cili swoje ?ycie botanice. To oni byli wspó?twórcami wielu instytutów i o?rodków botanicznych nie tylko w Bu?garii. Jednym z ich osi?gni?? by?o odnalezienie odmiany drzewa, które bez problemów utrzymuje si? w Afganistanie. Tam w?a?nie Pan Serafimov sp?dzi? kilka lat ?ycia na poszukiwania i dobieranie gatunków. Poza wielk? kolekcj? kaktusów mo?na tu zobaczy? ró?ne odmiany cytrusowca, bananowca i wiele innych egzotycznych drzew. Gospodarze w sposób bardzo ciekawy zainteresuj? ka?dego turyst? wieloma historyjkami przypisanymi danej odmianie drzew.

W tym miejscu ka?dy odwiedzaj?cy jest przyjacielem. Pa?stwo Serafimovi pomimo wieku operuj? j?zykiem angielskim, francuskim, rosyjskim a nawet esperanto. Miejsce to zosta?o oznakowane nasz? flag? "Bulgaria OK".Mapa:

Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com