Rylski Monastyr - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Rylski Monastyr

Rylski Monastyr

Rylski Monastyr po?o?ony jest w górach Ri?a, 1147 m n.p.m, ok. 120 km na po?udnie od Sofii.
Jest najpopularniejszym bu?garskim klasztorem zarówno dzi?ki jego po?o?eniu, rozmiarowi, architekturze ale przede wszystkim dzi?ki warto?ci religijnej.
Klasztor jest ?wi?to?ci? Bu?garów, symbolem prawos?awia, to?samo?ci narodowej, symbolem bu?garskiego oporu przeciwko tureckiej okupacji jak i odrodzenia narodowego po wyzwoleniu z osma?skiego jarzma.
Jest duchow? stolic? Bu?garii tak jak w Polsce Jasna Góra.

Monastyr za?o?ony w XIVw przez pustelnika Iwan z Ri?y. Niszczony przez wieki przez Turków zosta? odbudowany dopiero w XIX w. kiedy to dzi?ki ofiarom bu?garskiego spo?ecze?stwa powsta? ogromny kompleks klasztorny przypominaj?cy wygl?dem twierdz?.
Odnowiono te? s?ynn?, 23-metrow? baszt? Chrelina.

Z ciekawostek mo?na zobaczy? tutaj krzy? Rafai?a, rze?biony przez 12 lat ig?? .
W 1983 monastyr Rylski zosta? wpisany na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO.Mapa:

Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com