Czerepiszki Monastyr - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Czerepiszki Monastyr

Czerepiszki Monastyr

Monastyr Czerepiszki zbudowano w XIV w. nad rzeka Iskar. Jego nazwa pochodzi od s?owa "czaszka", gdy? po jednej z bitew z Turkami w okolicy przez d?ugi czas le?a?y ludzkie czaszki.
Niejednokrotnie niszczony, ostatecznie odbudowany zosta? pod koniec XVI w. Wtedy te? sta? si? centrum kulturalno-edukacyjnym renesansu bu?garskiego, w zwi?zku z tym w klasztorze mieszkali i tworzyli znani bu?garscy pisarze - Ivan Vazov czy Aleko Konstantinov.
Z okresu najwi?kszej ?wietno?ci monastyru zachowa?y si? najcenniejsze zabytki klasztoru - Ewangelia Czerepiska, r?cznie tkana "p?asztenica" pod któr? przechodz? wierni podczas procesji wielkanocnej, pi?kne stare ikony jak i ?redniowieczna bro? i naczynia.
Zespó? klasztorny sk?ada si? z cerkwi, paraklisu i cerkwi grobowej, s? te? domy zakonników, m.in. Raszidowa kyszta, zbudowana i podarowana klasztorowi przez Turka w podzi?ce za uratowanie córki. W dolinie wida? pozosta?o?ci rzymskich murów obronnych.

Od 2006 roku klasztor oferuje wy?ywienie i zakwaterowanie dla turystów. Za umiarkowan? cen? mo?na sp?dzi? tutaj noc w pokojach 3, 4 lub 6-osobowych.

Czerepiszki Monastyr znajduje si? 30 km od Wracy na trasie Vidin - Botewgrad - Sofia i jest po?o?ony na prze??czy Iskyrsko Defile .Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com