Monastyr Besarbowo - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Monastyr Besarbowo

Monastyr Besarbowo

Klasztor skalny ?w. Dymitra z Basarbowo po?o?ony jest w malowniczej dolinie rzeki ?om Rusenski oko?o 10 km od miasta Ruse.
Z Ruse nale?y kierowa? si? na drog? krajow? nr 501 prowadz?c? przez Basarbowo i Iwanowo do miejscowo?ci Dwe Mogili. Przy niej znajduj? si? drogowskazy prowadz?ce wprost do monastyru.

XV-wieczny klasztor to po prostu ?ciana skalna, w której wykute s? cerkiew, cele mnichów oraz inne pomieszczenia. Aby dosta? si? do monastyru trzeba pokona? kilkadziesi?t skalnych schodów. Po ich pokonaniu wchodzi si? na taras, z którego roztacza si? przepi?kny widok na okolic?.

St?d korytarz prowadzi do ma?ej cerkwi z pi?knym, drewnianym ikonostasem.

Nast?pnie schodami dostaniemy si? do kolejnej jaskini. Pe?ni ona rol? grobowca, w którym spoczywaj? szcz?tki najznamienitszego mnicha Hrisanta.Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com