Etyr - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Etyr

Etyr wioska le?y niedaleko Gabrowa, nad rzek? Siwek.
By ocali? od zapomnienia tradycyjne rzemios?a, w 1964r zamieniono Etyr w ?ywy skansen. Jego powierzchnia si?ga 7 ha .
Na miejscowym bazarze mo?na obserwowa? przy pracy rzemie?lników: piekarzy, ko?odziejów, kamieniarzy, ku?nierzy, szklarzy, kapeluszników, jubilerów, rymarzy, m?ynarzy, garncarzy, kowali i tkaczy.
Od wieków uprawiaj? oni swoje rzemios?o w typowych XVIII- i XIX-wiecznych domach.

Niektóre warsztaty nad strumieniem biegn?cym przez drewnian? wiosk? s? zasilane energi? wodn?. Na samym ko?cu osady znajduje si? ma?a karczma z niez?ym miejscowym piwem.
Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli, w godz. 8.00-17.00 (zim? nieczynne).

Wizyta w takim miejscu dostarczy niezapomnianych wra?e? i pozwoli bli?ej pozna? histori? bu?garskiej wsi.Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com