Jaskinia Dewetaszka - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Jaskinia Dewetaszka

Jaskinia Dewetaszka

Jaskinia Dewetaszka jest jedn? z najwi?kszych jaski? w Bu?garii. Jej ca?kowita d?ugo?? wynosi 2442 metrów, a ca?kowita powierzchnia 20.400 m2, wysoko?? - 60 m.
Jest po?o?ona oko?o 15 km. na pó?nocny wschód od ?owecz , miejscowo?ci w pobli?u Dewetaki.
Jaskinia zosta?a odkryta w 1921 roku. Odkryto w niej wiele interesuj?cych pozosta?o?ci z okresu neolitu.
W przesz?o?ci jaskinia by?a obiektem wojskowym, wykorzystywana jako magazyn paliw, rezerw ?ywno?ci oraz jako magazyn rakietowy.

Dojazd do jaskini jest ?atwy. Jad?c od ?owecz w kierunku miasta Lewski zaraz po zje?dzie do wsi Dewetaki, tu? za mostem przecinaj?cym rzek? Osam, jest trawiasty parking.
Zostawiamy pojazd na tym parkingu i kierujemy si? szlakiem na wschód, wzd?u? rzeki.
Wcze?niej do jaskini mo?na by?o doj?? po metalowym mo?cie, z którego niestety pozosta?y tylko fragmenty.
 Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com