Farma ma?? - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Atrakcje » Farma ma??

Farma ma??

Jad?c z Kawarny w kierunku Kaliakry, gdzie? w po?owie drogi skr?cili?my w prawo. Nieczytelny znak i brak reklamy nie dawa?o pewno?ci, ?e skr?camy w dobry miejscu.
Przyjaciele z Kavarny wyt?umaczyli nam jednak szczegó?owo jak jecha?. Niepozorny zjazd w w?sk? drog?, doprowadzi? nas do wielkiego urwiska. Okaza?o si?, ?e to nie koniec drogi.Droga asfaltowa przemieni?a si? w betonowo kamienn? i prowadzi?a w dó?, po wielkiej skarpie w kierunku morza.
Bardzo stromy zjazd z tego urwiska pokonanali?my w wielkim strachu, ale co si? potem okaza?o by?o warte. Kilkuset  metrowy zjazd doprowadzi? nas nad sam brzeg, gdzie czeka?y na nas dwie urocze tawerny.
S? to restauracje firmowe nale??ce do ma??owych farm. Ma??e wydobywane s? kilakset metrów od brzegu co zreszt? wida? jeszcze z klifu.
Miejsce to, cho? bardzo odosobnione, by?o pe?ne go?ci.
Ma?y, ciasny parking by? pe?en samochodów, wi?c z parkowaniem   ...
Jednym s?owem lepiej zostawi? auto na górze, gdzie miejsca do parkowania jest du?o.

Wró?my teraz do restauracji i tego co si? tam serwuje.
Otó? restauracja - tawerna le?y tak blisko wody, ?e w oczekiwaniu na swoja porcj? niektórzy z go?ci  po prostu wskakuj? do wody, by w pe?ni skorzysta?  z uroku tego miejsca.
Menu oczywi?cie proponuje wy??cznie dania morskie. Ró?nego rodzaju ryby, zupy rybne i oczywi?cie ma??e przyrz?dzane na wiele sposobów. W oczekiwaniu na swoje danie przeczyta?em kilka faktów na temat ma??. Okazuje si?, ?e ma??e spe?niaj? w morzu funkcj? filtrów. Jedna ma??a w ci?gu doby potrafi przefiltrowa?
85 litrów wody, po?ywiaj?c si? przy tym fitoplanktonem i zooplanktonem.
Dowiedzia?em si? jeszcze, ?e warto?? od?ywcza ma??y jest bardzo wysoka. Zak?adaj?c warto?? jaja na 100% ,to wo?owina ma 80%, mi?so kraba 95%, a ma??a ma a? 98%.
 
Jak wiadomo, w ca?ej Bu?garii mo?emy natrafi? na jakie? wykopaliska archeologiczne. Tutaj, a w?a?ciwie nad farm? na klifie, w miejscu gdzie polecam zostawi? samochód, równie? natkn??em si? na olbrzymie dzbany, amfory, ruiny fortecy z czasów bardzo odleg?ych.
Polecam to miejsce ka?demu.Mapa:

Film:


Tagi:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com