Kuchnia bu?garska - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Kuchnia bu?garska

Bu?garia posiada mnóstwo restauracji, pubów i ró?nego rodzaju "fast food". Proponowane ceny w gastronomii, s? dost?pne dla kieszeni ka?dego turysty.

Bu?garskie szybkie ?niadanie (byrza zakuska)
Bu?garzy codziennie rano ustawiaj? si? w kolejce po ciep?e i ?wie?e wypieki w piekarenkach (baniczarnicach). Mo?na tu kupi? "banic?" (ciasto francuskie) z bia?ym serem, szpinakiem lub z kaszkawa?em (?ó?tym serem) i szynk?. Pyszne s? te? kifle (rogaliki) z czekolad?, marmolad?, lub budyniem. Wszystkie te smako?yki popi? mo?na  "kiselo mliako" lub "airanem" (kiselo mliako z wod?). Dla odwa?nych i ciekawych warta skosztowania jest "boza"(napój pszenny).
Innym przysmakiem ?niadaniowym jest "strand?anka" (kromka chleba zapiekana z "kajma"- mi?sem mielonym) posypana "szaren? sol?"(mieszank? przypraw). Mo?na oczywi?cie skorzysta? z menu Mc Donald's i KFC itp , ale bior?c pod uwag? , ze to samo mamy u nas - warto korzysta? i delektowa? si? wspania?? kuchni? miejscow?.

Bu?garskie szybkie ?niadanie (byrza zakuska) jest ju? za nami.

Pora obiadu - obiadna pocziwka to rzecz ?wi?ta dla Bu?garów.
Wszystkie restauracje oprócz da? z karty , serwuj? "gotweno menu" dania typowo obiadowe (dania dnia). Obiadno menu nie znajdziesz w ogólnej karcie, gdy? dania obiadowe wypisywane s? najcz??ciej odr?cznie i na osobnej kartce.

Jednymi z podstawowych sk?adników kuchni bu?garskiej s? "kajma"(mi?so mielone) i "kiselo mljiako" (kwa?ne mleko).

Bu?garzy - tak jak wszyscy po?udniowcy - celebruj? spo?ywanie posi?ków. Maj? swoje zwyczaje i nawyki ,swoje specyficzne smaki i przyprawy, swoj? kolejno?? da?- co nie do ko?ca jest dla nas zrozumia?e :))
Do ka?dego dania podawany jest chleb- bia?y, podobny do naszych bu?ek. 

Sa?atki - w szczególno?ci ta najbardziej znana SZPOSKA SA?ATA - podawana jest jako rodzaj przystawki.

      Ciekawostka - zupy Bu?garzy spo?ywaj? do po?udnia. W porze obiadowej zup? zast?puje  si? w?a?nie sa?atk? :))
Kolejna ciekawostka - dania cz?sto podawane s? letnie!
            Dla nas niewybaczalne, dla Bu?garów ca?kowicie normalne.
Do tej pory nie mog? rozwik?a? tej zagadki - dlaczego ???  Mo?e ze wzgl?du na gor?cy klimat ?:))
    
   Wieczorami w wi?kszo?ci restauracji rozpoczyna si? "wieczorne biesiadowanie" przy muzyce na ?ywo !
Us?yszymy muzyk? wielu kultur - nie tylko bu?garsk?, ale równie? macedo?sk?, turecka, cyga?sk?, greck?, rosyjsk? i równie? covery , które zna ka?dy z nas.
   Ka?da restauracja przez ca?y sezon czy nawet rok zaserwuje nam ten sam zespó?, który
uroczo b?dzie nam przygrywa? do posi?ku i umila? czas. Ta?ce nie wykluczone :))


Galeria:

Mapa:

Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com