Galeria - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Galeria

Glob w Katowicach | Data: 24-03-2011
KOLEJNE WYZWANIE Po du?ym sukcesie na targach pozna?skich Tour Salon przyszed? czas na kolejn? prezentacj? Bu?garii, tym razem w Katowicach. Na stoisku krlowa?o bu?garskie wino, ba?ka?ski bia?y ser, lutenica i zapach szarenej soli. Nasza hostessa Elena godnie reprezentowa?a i zach?ca?a do odwiedzenia naszej ma?ej Bu?garii na ?l?sku. Ma?ej bo na 16m2 ledwo pomie?cili?my wielk? bu?garsk? go?cinno??.
Tour Salon w Poznaniu | Data: 25-10-2011
WIELKIE WYZWANIE Wielkim wyzwaniem by?o nasze uczestnictwo w XXI mi?dzynarodowych targach turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Przez kilka lat odwiedzili?my kilkana?cie razy targi w Sofii, Wielkim Tyrnowie, Berlinie i w ko?cu Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Obserwowali?my atuty oraz b??dy r?nych wystawcw buduj?c swoj? wizj? ...
Kuchnia bu?garska | Data: 12-11-2016
Bu?garia posiada mnstwo restauracji, pubw i r?nego rodzaju \"fast food\". Proponowane ceny w gastronomii, s? dost?pne dla kieszeni ka?dego turysty. Bu?garskie szybkie ?niadanie (byrza zakuska) Bu?garzy codziennie rano ustawiaj? si? w kolejce po ciep?e i ?wie?e wypieki w piekarenkach (baniczarnicach). Mo?na tu kupi? \"banic?\" (ciasto francuskie) z bia?ym serem,
Bungee skok | Data: 01-01-1970
Jad?c autostrad? z Sofii w kierunku Warny, przeje?d?amy przez szereg tuneli i wiaduktw. Jeden z wiaduktw \\\\\\\"Vitinia\\\\\\\" liczy ponad 120m wysoko?ci, i jest najwy?szym mostem/wiaduktem na p?wyspie ba?ka?skim. To w?a?nie tutaj zbieraj? si? co niedziel? amatorzy i pasjonaci sportw extremalnych.
Praktyki Uczniowskie Albena 2007 | Data: 29-12-2010
Praktyki Uczniowskie Albena 2007


Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com