Rawda - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Rawda  


Rawda jest jedn? z g?ównych miejscowo?ci turystycznych ?rodkowego wybrze?a Morza Czarnego. Jej lokalizacja gwarantuje sprzyjaj?ce po??czenia komunikacyjne do Warny i Burgas (do lotniska 25 km).

Do po?owy lat 90-tych Rawda by?a niewielk? wiosk? turystyczn?, znan? z o?rodków obozowo-kolonijnych dla m?odzie?y z ca?ej Europy. W ostatnich latach nast?pi?a dynamiczna rozbudowa bazy gastronomiczno-hotelowej. Baza noclegowa to g?ównie ma?e ,rodzinne hotele i ca?e mnóstwo prywatnych kwater. Wi?kszo?? hoteli prowadzona jest przez ich w?a?cicieli, co dodatkowo tworzy rodzinny nastrój i pozwala lepiej pozna? tutejsz? kultur? i obyczaje, a przede wszystkim bu?garsk? go?cinno??. Rawda oferuje ca?e mnóstwo restauracji, drink barów, dyskotek, kafejek oraz wiele sklepików.

Ka?dy, kto zapragnie wi?kszej rozrywki mo?e uda? si? do pobliskiego S?onecznego Brzegu i tam odda? si? wielkiemu szale?stwu. Chc?c natomiast poczu? ducha czasu ,mo?na si? wybra? nawet pieszo (ok. 45min) do Nesebaru. Latem dopo?udniowy spacer ze wzgl?du na temperatur? okazuje si? dosy? wyczerpuj?cy, lecz gwarantuje ma?y ruch w samym Nesebar. Wieczorami ruch zwiedzaj?cych jest olbrzymi wi?c trzeba si? przygotowa? na t?oczne uliczki i pe?ne restauracje. Do S?onecznego Brzegu i do Nesebaru dojecha? mo?na autobusem (za 1leva) lub Taxi (warto poprosi? gospodarza o tel. do znajomego taksówkarza a w tedy mo?na i taniej korzysta? z transportu Taxi od 10leva)

Wybrze?e Rawdy dzieli skalisty przyl?dek otoczony dwiema zatokami. Na jego szczycie mo?na zobaczy? poniemiecki bunkier. Wybrze?e wioski podzielone jest na 3 pla?e: - po?udniow?, szerok? z kamiennymi falochronami tworz?cymi bezpieczne dla dzieci k?pieliska. - centraln?, w??sz? lecz d?ug? na ponad kilometr, - pó?nocn?, któr? nazwano Aurelia (w morzu zatopiony wrak statku, który tworzy spokojn? zatoczk?). Ka?da pla?a oferuje p?atne le?aki i parasole (6 leva szt.). Oczywi?cie ka?da pla?a ma i darmowe miejsca, na których trzeba liczy? si? z wi?kszym t?okiem. Skutery, rowery i narty wodne, kajaki oraz spadochrony ci?gni?te za motorówk? te jedne z atrakcji które czekaj? na turystów. ?r. temp. powietrza latem wynosi 28-35 st.C , za? wody 22-28 st.C.Galeria:Mapa:
GPS: 42°38'39.13152093209'' N, 27°40'41.43419265747'' E


Film:

Loading...

Inne miasta w regionie:

Aheloy (2.34km) ,  
Ahtopol (64.25km) ,  
Burgas (24.31km) ,  
Carewo (54.98km) ,  
Czernomorec (22.92km) ,  
Diuni (30.41km) ,  
Elenite (12.67km) ,  
Kiten (46.05km) ,  
Lozenec (49.52km) ,  
Małe Tarnowo (73.96km) ,  
Nesebar (3.16km) ,  
Obzor (25.46km) ,  
Pomorie (9.57km) ,  
Primorsko (41.95km) ,  
Rawda (0km) ,  
Rezowo (77.21km) ,  
Sinemorec (69.37km) ,  
Sliven (110.64km) ,  
Sliven (111.38km) ,  
S?oneczny Brzeg (5.37km) ,  
Sozopol (25.28km) ,  
?wi?ty W?as (9.8km) ,  Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com