Sozopol - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Sozopol  


Sozopol jak i Nesebar jest jednym z nielicznych morskich miasteczek, gdzie poza wypoczynkiem i rozrywk? turysta mo?e poczu? klimat staro?ytnych czasów.

Wiadome jest, ?e Sozopol by? zamieszkiwany przez Traków ju? od IV tysi?clecia p.n.e., ale jako miasto o nazwie Apolonia zosta? za?o?ony przez Greków oko?o 610 roku przed Chrystusem.
Sozopol uznawany jest za kulturaln? stolic? bu?garskiego wybrze?a. Odbywa si? tu w lecie wiele koncertów, wystaw oraz innych imprez kulturalnych.

Miasto znajduje si? na niewielkim skalistym pó?wyspie, jest g?sto poprzecinane brukowanymi uliczkami, a wi?kszo?? zabudowa? to zabytki.
Restauracje, kawiarnie, ogródki letnie usytuowane w przepi?knej scenerii, niektóre nawet patrz?ce na morze to co? co zatrzymuje tutaj ka?dego.
Spaceruj?c uliczkami zewsz?d dochodzi zapach wszech obecnych drzew figowych, a raczej ich pysznych owoców. Starsi mieszka?cy Sozopola wytwarzaj? przeró?ne s?odko?ci na bazie figowej, które  pó?niej sprzedaj? przed swoimi domami.

Sozopol posiada kilka pla?.
Odwiedzimy najpierw pla?e najbardziej oddalon? od centrum miasta.
Jest to pla?a nazywana przez jednych Kawaci a przez innych Smokini. Nazwy te bior? si? od nazw kempingów znajduj?cych si? przy pla?y.
Przepi?kna, czysta, szeroka po prostu warta polecenia ka?demu.

Przenosimy si? na pla?e po?udniow?.
Jej po?o?ona w zatoce pla?a oferuje wiele atrakcji dla dzieci jak i szerok? gam? sportów wodnych.
Przy pla?y znajduje si? uliczka nazywana "Weso??" gdzie poza straganami z pami?tkami mie?ci si? ca?e mnóstwo restauracji, "fast-foodów", kawiarenek .
Wieczorn? por? to tu w?a?nie zbiera si? ?ycie nocne, gdy? wi?kszo?? lokali jest czynna ca?? dob?.

Przed wej?ciu do starego Sozopolu, w zatoce pomi?dzy murami starego miasta, a klifem zabudowanym przez nowe budownictwo rozci?ga si? kolejna pla?a Harmanite.
Bary, knajpki pla?owe z widokiem na stare miasto, przep?ywaj?ce luksusowe yachty umilaj? czas podczas odpoczynku na tej kameralnej pla?y.
?agodne wej?cie do morza w po??czeniu z du?ymi falami dostarcza wszystkim wspania?? zabaw?.

W pó?nocnej cz??ci Sozopola mie?ci si? port i przysta? s?u??ca do transportu pasa?erskiego jak i towarowego, posiada 7 doków i przysta? z miejscem do odprawy celnej.
W przystani mo?emy zobaczy? luksusowe Yachty i ?odzie motorowe.
Pod murami starego miasta swoje miejsce maj? ?odzie i kutry rybackie.

 Galeria:Mapa:
GPS: 42°25'2.009614066608'' N, 27°41'46.737859524763'' E


Film:

Loading...

Inne miasta w regionie:

Aheloy (25.54km) ,  
Ahtopol (40.51km) ,  
Burgas (24.09km) ,  
Carewo (30.51km) ,  
Czernomorec (5.59km) ,  
Diuni (5.17km) ,  
Elenite (33.24km) ,  
Kiten (21.07km) ,  
Lozenec (24.85km) ,  
Małe Tarnowo (49.68km) ,  
Nesebar (27.04km) ,  
Obzor (47.07km) ,  
Pomorie (16.91km) ,  
Primorsko (16.85km) ,  
Rawda (25.28km) ,  
Rezowo (53.72km) ,  
Sinemorec (45.89km) ,  
Sliven (115.96km) ,  
Sliven (116.73km) ,  
S?oneczny Brzeg (30.28km) ,  
Sozopol (0km) ,  
?wi?ty W?as (33.25km) ,  Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com