Primorsko - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Miejscowość » Primorsko

Primorsko  


Klimatyczny kurort i centrum turystyki m?odzie?owej. Miasteczko, które w przeci?gu paru lat rozros?o si? do znanego turystycznego centrum.

Po?o?one na pó?wyspie, pomi?dzy dwoma zatokami: Stamopolo i Zatok? Diabelsk?.
W tym regionie panuje klimat kontynentalny ?ródziemnomorski, o s?onecznym i gor?cym lecie, z orze?wiaj?cymi wiatrami za dnia i wysokimi temparaturami w nocy.

Primorsko s?ynie z najd?u?szych, bo ci?gn?cych si? prawie 10 km piaszczystych pla?. Morze jest tu p?ytkie, czyste i skrywa wiele tajemnic. Zwolennicy nurkowania mog? tu poogl?da? podwodne jaskinie, wraki statków.

Miasteczko oferuje dwie piaszczyste pla?e - pó?nocn? i po?udniow?.
Pla?a pó?nocna oddzielona od miasteczka stref? malowniczych wydm, na których mo?emy spotka? wyleguj?cych si? naturystów. Dró?ka biegn?ca wzd?u? wydm oddziela je od s?odkowodnego jeziorka ze szuwarami. Przy odrobine szcz??cia mo?emy tu zaobserwowa? ?ó?wie, wolno przechodz?ce w kierunku wydm.
Pla?a po?udniowa, szeroka i d?uga ,oferuje wiele atrakcji wodnych. ?agodne zej?cie do wody pozwala na bezpieczn? zabaw? z dzie?mi. Przy tej w?a?nie pla?y znajduje si? Mi?dzynarodowe M?odzie?owe Centrum, które jeszcze w czasach socjalizmu przyci?ga?o tysi?ce m?odych aktywistów z ca?ego ?wiata.

B?d?c w Primorsku warto wybra? si? na wycieczk? wodn? po rzece Ropotamo. Przysta? z której wyp?ywaj? ?odzie wycieczkowe znajduje si? w pobli?u mostu, drogi prowadz?cej na p?n w kierunku  Burgas.

Rejs do uj?cia rzeki trwa godzin?. P?yn?c ?odzi? widzimy brzeg Ropotamo poro?ni?ty ro?linno?ci?, sprawiaj?c? wra?enie ro?linno?ci tropikalnej. Na spokojnej tafli wody mo?na zobaczy? pi?kn? bia?? lili? wodn?, a zachowuj?c cisz? podczas rejsu mo?emy zaobserwowa? wygrzewaj?ce si? na konarach drzew ?ó?wie wodne.
Zbli?aj?c si? do po?owy dystansu od uj?cia ,po prawej stronie wy?ania si? du?a formacja skalna, w której udaje nam si? dostrzec sylwetk? g?owy lwa.
Rezerwat mo?na równie? zwiedza? w mniejszych grupach z przewodnikiem, zatrzymuj?c si? w ciekawszych miejscach na d?u?sz? chwil?. Na tak? wypraw? trzeba wtedy zarezerwowa? ca?y dzie?.

W okolicy Primorska znajduje si? równie? ma?e, lecz rozwijaj?ce si? lotnisko.Galeria:Mapa:
GPS: 42°16'12.931724191944'' N, 27°44'46.78274897484'' E


Film:

Loading...

Inne miasta w regionie:

Aheloy (42.34km) ,  
Ahtopol (24.59km) ,  
Burgas (37.5km) ,  
Carewo (14.12km) ,  
Czernomorec (20.99km) ,  
Diuni (11.69km) ,  
Elenite (48.54km) ,  
Kiten (4.31km) ,  
Lozenec (8.4km) ,  
Małe Tarnowo (36.21km) ,  
Nesebar (43.46km) ,  
Obzor (61.91km) ,  
Pomorie (33.75km) ,  
Primorsko (0km) ,  
Rawda (41.95km) ,  
Rezowo (37.75km) ,  
Sinemorec (30.09km) ,  
Sliven (125.03km) ,  
Sliven (125.79km) ,  
S?oneczny Brzeg (46.76km) ,  
Sozopol (16.85km) ,  
?wi?ty W?as (49.27km) ,  Copyright © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com