Bia?a - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Bia?a  


Oficjalna strona:
www.byala.org

Na ?rodkowym wybrze?u odwiedzamy ma?? miejscowo?? Bia?a. Tak jak wi?kszo?? miejscowo?ci na wybrze?u Morza Czarnego, miasteczko ma swoj? bogata historie, si?gaj?ca czasów staro?ytnych.

Amfiteatralny uk?ad terenu sprawia, ?e z ka?dego miejsca miasta wida? morze. Bia?a jest miejscowo?ci?, która dopiero od paru lat zacz??a dynamicznie si? rozwija?.

Niskie ceny noclegów i gastronomi, mi?a rodzinna atmosfera w miasteczku, wolno p?yn?cy czas i pi?kna pogoda ,to zalety tego miejsca. Ka?dy kto zapragnie poczu? prawdziw? Bu?gari?, t? Bu?gari? z przed wielu lat, Bu?gari? bez komercji i turystycznego gwaru powinien odwiedzi? to pi?kne miejsce.

Od po?udnia i pó?nocy Bia?? otaczaj? winnice. Mieszka?cy Bia?ej poza rybo?ówstwem i turystyk?, od wczesnej jesieni produkuj? tu wspania?e, s?yn?ce na ca?? Bu?gari? wina.

W po?udniowej cz??ci miasta znajduje si? przysta? jachtowa oraz baza rybacka.

Jad?c do przystani natkn?li?my si? na wykopaliska archeologiczne. Okazuje si?, ?e Bia?a to co? wi?cej ni? nadmorska miejscowo??. Trwaj? tu prace archeologiczne ,gdzie wykryto ruiny i pozosta?o?ci z przed narodzin Chrystusa. ?wi?tynia wczesnochrze?cija?ska z unikalnym marmurowym o?tarzem, pozosta?o?ci antycznej winiarni, mury obronne itp.

Pla?e Bia?ej.
Centralna pla?a Bia?ej ,to urokliwy zak?tek miasta otoczony bia?ymi ska?ami. Czysty z?ocisty piasek, ?agodne wej?cie do morza to raj dla ca?ych rodzin. Podobno to dobre miejsce dla surferów . Jad?c przez winnice na pó?noc od Bia?ej doszukali?my si? miejsca o nazwie Kara Dere. Rajska pla?a bu?garskiego wybrze?a. Szeroka, kilkukilometrowa pla?a, brak ?ladów jakiejkolwiek komercji, pozwala na 100% relaksu. Wyleguj?c si? na pla?y mo?na tu zaobserwowa? pot??ny jacht regularnie kursuj?cy pomi?dzy Warn? a Burgas.
 Galeria:Mapa:
GPS: 42°52'36.63939943776'' N, 27°53'5.8796193972012'' E


Film:

Loading...

Inne miasta w regionie:

Albena (56.82km) ,  
Ba?czik (63.79km) ,  
Bia?a (0km) ,  
Durankulak (104.35km) ,  
Kawarna (72.06km) ,  
Kiten (71.77km) ,  
St Konstantin & Elena (40.61km) ,  
Warna (36.59km) ,  
Z?ote Piaski (46.71km) ,  Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com