Albena - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Albena  


Albena - le?y 32 km na pó?noc od Warny i 12 km na po?udniowy zachód od Ba?cziku na piaszczystym terenie w pó?nocnej cz??ci Zatoki Warne?skiej.  Za?o?enie Albeny datuje si? na rok 1968 i od tego czasu sta?a si? jednym z najbardziej nowoczesnych miast turystycznych bu?garskiego wybrze?a.

Kompleks po?o?ony jest u stóp wzgórza poro?ni?tego czaruj?cym lasem Baltata, którego cz??? jest obszarem chronionym. Druga cz??c wzgórza nazywana jest Batow? Gór? od rzeki Batova, nad której dolin? wzgórze to wyrasta.

Miejscowo?? zawdzi?cza swoj? nazw? bohaterce jednej z powie?ci wielkiego bu?garskiego pisarza Jordana Jovkova, obdarzonej niezwyk?? urod?.

Dobra organizacja kompleksu pomaga jego go?ciom w pe?ni korzysta? z wolnych chwil wakacji.
Wi?kszo?? hoteli oferuje All inclusive ale równie? mo?na skorzysta? z wy?ywienia "Ultra All inclusive". Ta forma wy?ywienia pozwala go?ciom na nocne korzystanie nie tylko z baru ale i restauracji. Dla go?ci zakwaterowanych w hotelach dalej od pla?y gospodarze przygotowali specjanie dla nich restauracje i bary pla?owe. Tak wi?c je?eli nie masz ochoty schodzi? z pla?y do popo?udnia mo?esz wy?ywi? si? w?a?nie tam.

Albena jako olbrzymi odbiorca artyku?ów spo?ywczych zadba? o w?asne zaplecze agronomiczne. Ekologiczne warzywa i wiele rodzajów owoców uprawia na w?asnych plantacjach. Pozwala to na dopilnowanie najwy?szej jako?ci oferowanych tyrystom produktów.

Komunikacja autobusowa w Albenie:
Gospodarze Albeny specjalnie w trosce o wygod? swoich turystów , zakupili nowe wygodne autobusy, które kursuj? po terenie Albeny i przewo?? bezp?atnie go?ci hotelowych.

Dla tych którzy nie mog? si? oby? bez internetu, kazdy hotel posiada k?cik internetowy z którego za odpowiedni? op?at? ka?dy mo?e skorzysta?. Internet jest dost?pny nawet na pla?y. wystarczy wykupi? kart? z kodem dajacym dost?p do sieci bezprzewodowej.

Wielkim atutem Albeny jest zaplecze sportowe. Ca?e mnóstwo boisk, kortów, pól mini golfa,  baza konna pozwalaj? na czynny odpoczynek.Galeria:Mapa:
GPS: 43°22'4.3909917961657'' N, 28°4'43.271129406972'' E


Film:


Inne miasta w regionie:

Albena (0km) ,  
Ba?czik (8.44km) ,  
Bia?a (56.82km) ,  
Durankulak (51.05km) ,  
Kawarna (22.31km) ,  
Kiten (128.23km) ,  
St Konstantin & Elena (16.29km) ,  
Warna (22.59km) ,  
Z?ote Piaski (10.12km) ,  Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com