Durankulak - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Miejscowość » Durankulak

Durankulak  


Oficjalna strona:
www.durankulak.net

Wioska Durankulak jest najbardziej wysuni?t? na pó?noc miejscowo?ci? wybrze?a bu?garskiego a zarazem przej?ciem granicznym pomi?dzy Bu?gari? i Rumuni?. Le?y 17 km na pó?noc od Szabli i 107 km od Warny.

Wiosk? za?o?ono w XIXw., jej nazwa pochodzi z tureckiego i oznacza "stoj?ce ucho" (dur - stoi, kulak - ucho).
Mi?dzy 1913-19 nale?a?a do Rumunii, po powrocie. W 1940 zostaje zmieniona nazwa na Blatnica, która funkcjonowa?a do lat 50-tych, kiedy to powróci?a do starej nazwy.

Jezioro Durankulaskie (znane tak?e jako jezioro B?otne, Orle albo Kartali) to niegdy? zatoka morska oddzielona obecnie mierzej?. ?rednia g??boko?? tego prawdziwego raju dla w?dkarzy wynosi 1,4 m, a maksymalna - 4 m, a powierzchnia - 446,5 ha. Teren wokó? jeziora jest na pó? stepowy a piaszczyste wydmy oddzielaj? je od morza. Jezioro le?y na szlaku migracji ptaków przelotnych, jednej z g?ównych tras przelotu w Europie zwanej Via Pontica.

W ostatniej dekadzie sierpnia mo?na zaobserwowa? nad morzem ogromne stado bocianów , które kr???c nad brzegiem wolno posuwa si? na pó?noc. Po kilku dniach odpoczynku przy jeziorze, w idealnym szyku odlatuje dalej na po?udnie.  Widok setek ptaków w powietrzu  jest imponuj?cy.
O tym samym czasie mo?na zobaczy? odlatuj?ce sznury ?urawi. Wiosn?  t? sam? drog? ptaki wracaj? do swoich gniazd.

Na jeziorze le?? dwie wyspy - mniejsza o pow. 0,5 ha (stoi tu dom prywatny) oraz wi?ksza o pow. 2 ha. Na du?ej wyspie znajduje si? prastara nekropolia sprzed 2 500 lat. Odkryto tu równie? pozosta?o?ci najstarszej w Europie osady z ery neolitu. Znaleziono tu najdawniejsze w historii ludzko?ci ?lady pi?miennictwa o 1500 lat starsze od tych w Egipcie i Mezopotamii. Szczególne wra?enie robi piktogram wyryty na piersiach figury bogini Kibeli. Nale?y si? tu porusza? po specjalnie zamontowanych i zabezpieczonych chodnikach.
Dla turystów przygotowano atrakcj? - trzy pracownie rzemie?lnicze, w których mog? sami nawleka? koraliki i paciorki lub wypieka? w piecu garncarskim gliniane naczynia. Swoje wyroby zabiera potem ze sob? na pami?tk?.

Ok. 2,5 km od Durankulak le?y camping Kosmos wraz z restauracj?, z ?adnym widokiem na morze.
Koniec campingu znajduj? si? tu? przy jeziorze, przy cyplu Kartalburun (z tur. "orli nos")
Pó?nocna pla?a ma d?ugo?? 2,5 dochodzi do cypla Siwriburun (z tur. "ostry nos") i zarazem do granicy z Rumuni?.

Po?udniowa pla?a ma d?ugo?? 7 km  i dochodzi do cypla Krapec.

 Galeria:Mapa:
GPS: 43°41'19.869401950152'' N, 28°31'53.118655957261'' E


Film:


Inne miasta w regionie:

Albena (51.05km) ,  
Ba?czik (42.69km) ,  
Bia?a (104.35km) ,  
Durankulak (0km) ,  
Kawarna (32.31km) ,  
Kiten (172.86km) ,  
Warna (73.46km) ,  
Z?ote Piaski (60.28km) ,  Copyright © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com