Melnik - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Melnik  


Oficjalna strona:
melnik-bg.eu

Melnik jest najmniejszym miastem w Bu?garii. Og?oszony zosta? rezerwatem kulturalno-historycznym i miastem-muzeum. Jest to po??czenie nieprawdopodobnej przyrody – domy otoczone ska?ami na zboczach wzniesie? – z legendarn? histori?, kultur? i wspania?ym winem. Dzisiejsza malownicza osada by?a niegdy? wa?nym centrum gospodarczym i kulturalnym z ponad 25 tys. mieszka?ców i 70-cioma cerkwiami. Staro?ytni Tracy wznie?li fundamenty, a po nich przyszli S?owianie, Bu?garzy, Grecy, Rzymianie, Turcy...

Dzi? Melnik ma 250 mieszka?ców. Panuje tu niepowtarzalna atmosfera dawnych wieków. Stare domy zachwycaj? wspania?? architektur?, piwnicami, w których przechowuje si? wino, wystrojem wn?trz ?wiadcz?cym o poczuciu pi?kna i praktycy?mie Bu?garów. W?ród najbardziej znanych domów jest „Kordopulowata kyszta” – najwi?ksza na P?w. Ba?ka?skim w czasach bu?garskiego odrodzenia, pokryta oryginalnymi malowid?ami ?ciennymi, z ogromnymi piwnicami i lochami.

„Boliarska Kyszta” jest najstarszym zachowanym domem w Bu?garii. Wzbudzaj? zainteresowanie tak?e ruiny monastyru „Sw. Niko?a” z XII w., twierdza „S?awowata krepost” (XIII w.), Most Rzymski, stara ?a?nia turecka i pozosta?o?ci kilku cerkwi. Okolica pokryta jest niespotykanymi dzie?ami przyrody – s? to „Melniszki Piramidy”. Przez tysi?ce lat erozja kszta?towa?a ten niezwyk?y ?wiat.

Prócz historii i architektury Melnik to tak?e – wino. W zboczach okolicznych wzniesie? z piaskowca wygrzebano wiele piwnic-jaskinii, w których dojrzewa, le?akuje i przechowuje si? s?ynne melniszkie wino. Prawdopodobnie nigdzie indziej nie stosuje tej oryginalnej technologii.Galeria:Mapa:
GPS: 41°31'24.0902910102'' N, 23°23'31.077792920148'' E


Film:


Inne miasta w regionie:

Bansko (35.85km) ,  
Melnik (0km) ,  Copyright © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com