Pamporowo - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Miejscowość » Pamporowo

Pamporowo  


Pamporovo to najstarszy ale jednocze?nie nowoczesny kurort narciarski, jeden z najbardziej wysuni?tych na po?udnie kurortów zimowych w Europie.
Blisko?? Morza Egejskiego sprawia, ?e klimat jest tu prawdziwie unikalny i jest to prawdopodobnie najbardziej s?oneczny kurort narciarski (?rednio 240 s?onecznych dni w roku) z pokryw? ?nie?n? o grubo?ci 140-150cm przez ca?y sezon zimowy, czyli od grudnia do kwietnia.
Jeden dzie? na stokach wystarczy aby naby? pi?kn? opalenizn?. Temperatura rzadko spada tu poni?ej minus 7 stopni. Dobrze przygotowane trasy narciarskie idealnie nadaj? si? do wypoczynku rodzinnego.Ich ??czna d?ugo?? to 35km.

Pamporovo le?y na wysoko?ci 1620m n.p.m. i s?ynie z powietrza pe?nego jonów ujemnych, bardzo korzystnie wp?ywaj?cych na zdrowie.
Najwy?szym punktem jest szczyt Snejanka wznosz?cy si? na wysoko?? 1926m.
Obecnej funkcjonuje tu 5 wyci?gów krzese?kowych i 13 orczyków. Wydajno?? tego systemu to 8500 osób na godzin?.

Na szczycie góry Sne?anka znajduje si? s?ynna wie?a telewizyjna o wysoko?ci 156m zbudowana ze zbrojonego betonu. W wie?y znajduje si? kawiarnia z panoramicznym widokiem na Rodopy, góry Rila i Pirin, a nawet na Morze Egejskie.

Od staro?ytnych czasów Rodopy by?y ?ród?em legend i historii opowiadanych przez ca?e stulecia. Jest to kolebka mitycznego ?piewaka Orfeusza.
 To tutaj narodzi?a si? pie??, która razem z IX Symfoni? Beethovena polecia?a w kosmos z nadziej? odkrycia i kontaktu z obcymi cywilizacjami.
Ci??ko zapomnie? tak?e tutejszych ludzi – ich go?cinno?? i wspania?? kuchni?. Ludzie gór witaj? przybyszy z otwartymi ramionami, ch?tnie ?piewaj?, a ?egnaj? si? jakby? by? ich najlepszym przyjacielem.
Stare bu?garskie przys?owie mówi „Ten kto ?piewa nie mo?e by? z?y”, a w Rodopach ?piewaj? wszyscy. Dlatego w?a?nie panuje tu spokój i ?yczliwo??.Galeria:Mapa:
GPS: 41°39'18.772652109888'' N, 24°41'17.171516418457'' E


Film:


Inne miasta w regionie:

Czepelare (8.13km) ,  
Pamporowo (0km) ,  
Zlatograd (45.63km) ,  Copyright © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com