Zlatograd - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Miejscowość » Zlatograd

Zlatograd   


Oficjalna strona:
www.zlatograd.com

Pi?kny Z?atograd jest ukryty w sercu Rodpoów, 5 km od granicy z Grecj? i 60 km od miasta Smolan.Znajduj? si? tu liczne cerkwie, klasztory i cmentarze. Zarejestrowanych jest ponad 100 zabytków architektury.

W 1978 r. otwarto tu muzeum przedstawiaj?ce wn?trze dawnej szko?y. Jest ono drugim tego typu obiektem w kraju (jest te? takie w Gabrowie). S? w nim klasy wyposa?one w ?awki, sto?y, tablic? mapy liczyd?a, podr?czniki, pióra do pisania i ka?amarze.
Wszystkie meble s? r?cznie robione, a ?ciany pokrywaj? dywany tkane z we?ny.
St?d pochodzi? Chajduk Delio (jego pomnik stoi przy wje?dzie do miasta), którego ?yciorys by? kanw? do napisania znanej pie?ni ludowej wys?anej w kosmos jako przes?anie dla innych cywilizacji.
Z?atograd jest porównywany do najbardziej znanego skansenu etnograficznego w Bu?garii - Etyru, gdy? przetrwa?a tutaj oryginalna zabudowa wiejska z XIXw.

Mo?na równie? podejrze? rzemie?lników przy pracy, a przy odrobinie szcz??cia otrzyma? od nich w?asnor?cznie wykonany prezent.
Mie?ci si? tu równie? najstarsza w Rodpoach cerkiew "Wniebowzi?cia NMP".
Na czterech wzgórzach wokó? Z?atogradu wznosz? si? kaplice, tworz?c form? krzy?a i chroni?ce miasto, jak twierdz? miejscowi.
Oprócz zabytków tury?ci mog? skorzysta? m.in. z uroków w?dkowania na rzece Wyrbicy lub w zbiorniku wodnym
"Z?atograd" oddalonym od miasta o 3,5 km. (wody obfituj? m.in. w karpie, karasie, szczupaki i pstr?gi).Galeria:Mapa:
GPS: 41°22'45.319846255118'' N, 25°5'37.432010449446'' E


Film:


Inne miasta w regionie:

Czepelare (51.6km) ,  
Pamporowo (45.63km) ,  
Zlatograd (0km) ,  Copyright © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com