Wielkie Tarnowo - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt

Strona Główna » Miejscowość » Wielkie Tarnowo

Wielkie Tarnowo   


Oficjalna strona:
www.veliko-turnovo.bg

Wielkie Tarnowo - (75 tys. mieszka?ców) le?y u podnó?a Starej P?aniny na wysoko?ci 210 m n.p.m., oddalone jest o 241 km od Sofii i 228 km. od Warny. Rozci?ga si? ono na wzgórzach Carewec, Trapezica i Sweta Gora i w meandrach rzeki Jantry.
Miasto to ma prastare korzenie, pierwsze znaleziska datuj? si? sprzed 5 000 lat.
Wykopaliska na wzgórzu Carewec pochodz? z epoki br?zu i maj? 16 wieków. W X w wzgórza by?y g?sto zaludnione i Wielkie Tarnowo otoczonym murami obronnymi sta?o si? centrum handlowym.

W 1187 r. dwaj bracia – bojarzy Asen i Petyr – organizuj? zako?czone zwyci?stwem powstanie przeciwko Bizantyjskiemu naje?d?cy i og?aszaj? Wielkie Tarnowo stolic? Drugiego Pa?stwa Bu?garskiego. Przez nast?pne dwa wieki miasto jest wa?nym europejskim centrum handlowym i kulturalnym. Proces rozwoju zostaje przerwany w 1393 r. przez najazd Turków. Bu?garskie Odrodzenie przynosi miastu pi?kne domy, budynki u?yteczno?ci publicznej i cerkwie.

Po wyzwoleniu Bu?garii zosta?o tu zwo?ane Pierwsze Wielkie Zebranie Narodowe (1879 r.), które uchwali?o Konstytucj? Tyrnowsk?, jedn? z najbardziej demokratycznych w tamtych czasach. Tutaj tak?e, w 1908 r. zosta?a og?oszona niepodleg?o?? pa?stwa bu?garskiego. Mimo ?e dzi? nie jest stolic? kraju, Wielkie Tarnowo pozostaje ?ród?em dumy narodowej i symbolem bu?garskiego patriotyzmu.
 Galeria:Mapa:
GPS: 43°4'27.857679619224'' N, 25°37'48.6225011721'' E


Film:


Inne miasta w regionie:

Gabrowo (5426.87km) ,  
Ruse (90.74km) ,  
Wielkie Tarnowo (0km) ,  Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com