Ruse - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Ruse  


Oficjalna strona:
www.ruse-bg.eu

Ruse to stare naddunajskie miasto portowe Bu?garii. Od niepami?tnych czasów ludzie osiedlali si? na brzegu wielkiej rzeki, która zapewnia?a im utrzymanie.

W czasie panowania rzymskiego cesarza Wespazjana (69-79 r) powstaje zamek i przysta? wielkiej floty Sexaginta Prista.
     Pierwsza cz??? nazwy pochodzi od ?aci?skiego liczebnika Sexaginta "co w t?umaczeniu znaczy" sze??dziesi?t ".
     Druga cz??? natomiast z greckiego oznacza rodzaj statku bojowego nap?dzanego wios?ami.
Zak?ada si?, ?e by?o tu 60 miejsc do cumowania statków Prista.

Dzisiaj mo?emy spotka? na stacjach benzynowych w ca?ej Bu?garii produkty o nazwie Prista Oil.
W Ruse dzia?a pot??ny kombinat chemiczny, zak?ady dziewiarskie, stocznia, najwi?kszy port rzeczny w Bu?garii oraz wiele innych mniejszych zak?adów.

Mieszka?cy Ruse dumni s? ze swojego miasta, które ma wielki wk?ad w okres bu?garskiego odrodzenia narodowego.
Wywodzi si? st?d laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Elias Canetti.

Charakterystycznym punktem miasta jest wie?a telewizyjna mierz?ca 201m wysoko?ci. Jest to najwy?sza tego rodzaju budowla na ca?ym Pó?wyspie Ba?ka?skim.
Architektura miasta przypomina miejscami architektór? Wiednia i tak te? jest przez wielu nazywana jako ma?y Wiede?.

Przeje?d?aj?c most na Dunaju nikt nie spodziewa si? tego co kryje graniczne miasto Ruse.
Obwodnica miasta nie zach?ca do zatrzymania si? w Ruse, lecz warto jednak po?wi?ci? cho? jeden dzie?, na zwiedzenie tego naprawd? pi?knego miasta.Galeria:Mapa:
GPS: 43°51'13.824813377484'' N, 25°57'47.505557812727'' E


Film:


Inne miasta w regionie:

Gabrowo (5513.23km) ,  
Ruse (0km) ,  
Wielkie Tarnowo (90.74km) ,  Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com