Bansko - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Bansko  


Oficjalna strona:
bansko.bg

150 km od Sofii, u stóp Pirynu po?o?one jest miasto Bansko. Ze wzgl?du na dogodne po?o?enie, przed wieloma laty w mie?cie powsta? o?rodek sportów zimowych.
Wje?d?aj?c do miasta mijamy kana? dziel?cy je na dwie cz??ci. Kana?em p?ynie rzeka Glazne.
 Sercem Bansko jest jego stara cz???, która skupia ponad 140 pomników kultury. Poza muzeami, starymi cerkiewkami, ka?dy dom ma swoj? historie do opowiedzenia.
W kamiennych uliczkach starego miasta kryje si? mnóstwo nastrojowych kafejek, restauracji, tawern i klubów.
W regionalnych Tradycyjnych tawernach (tzw. "Mehana"), oprócz wyj?tkowego klimatu, oferuje si? wspania?? kuchni? i du?y wybór win bu?garskich, a wszystko to przy ?ywej muzyce ludowej.

  Bansko le?y na wysoko?ci 925 m n.p.m. sk?d startuje górska kolejka gondolowa. Kolejk?, która ma d?ugo?? 6,5km dostajemy si? na wysoko?? 1630 m n.p.m.
??cznie na narciarzy czeka 25 km wyci?gów narciarskich, które udost?pniaj? 70 km tras.
  Znajduj? si? tu równie? trasy biegowe (biatlonowe) o ??cznej d?ugo?ci 5 km.
Poza sezonem zimowym na turystów czekaj? trasy rowerowe, piesze szlaki turystyczne, jazda konna, pola golfowe i co?orocznie dzia?aj?ce tawerny.Galeria:Mapa:
GPS: 41°50'16.262181205764'' N, 23°29'13.748233593984'' E


Film:


Inne miasta w regionie:

Bansko (0km) ,  
Melnik (35.85km) ,  Copyright © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com