Gabrowo - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Gabrowo  


Oficjalna strona:
www.gabrovo.bg

Gabrowo to 70-tysi?czne miasto po?o?one w ?rodkowej Bu?garii, w centralnej Starej P?aninie w dolinie rzeki Jantry.
W ?redniowieczu pe?ni?o rol? warowni broni?cej okolicznych prze??czy.

Legendarnym za?o?ycielem miasta by? kowal Raczo Kowacz, którego ku?nia sta?a pod wielkim grabem (st?d nazwa miasta). Dzi? jego pomnik stoi na ?rodku rzeki Jantry. Wielu dowcipnisiów uwa?a, ?e mieszka?cy miasta  postawili ten pomnik w rzece, ?eby nie marnowa? miejsca na ulicach.

Zaznaczy? trzeba, ?e gabrowiczanie s?yn? ze sk?pstwa przewy?szaj?cego szkockie. 
W Bu?garii kr??y masa ?artów dotycz?cych Gabrowa (to taki polski W?chock). Mie?ci si? tu nawet muzeum humoru a co dwa lata organizowany jest Mi?dzynarodowy Festiwal ?artu i Humoru.

Oprócz tego miasto jest wa?nym o?rodkiem przemys?u w?ókienniczego, obuwniczego i meblarskiego. Znajduje si? tu równie? wy?sza szko?a pedagogiczna
Warto zwiedzi? tutaj wspomniane muzeum humoru, muzeum historyczne, muzeum o?wiaty, Baewijat Most oraz cerkiew "Wniebowzi?cia Matki Boskiej" z 1865 r.

20 km od miasta znajduje si? geometryczny ?rodek Bu?garii.Galeria:
Film:


Inne miasta w regionie:

Gabrowo (0km) ,  
Ruse (5513.23km) ,  
Wielkie Tarnowo (5426.87km) ,  


Tagi:

Copyright © 2010 - 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com