Obzor - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt


Obzor  


Obzor po?o?ony jest nad zatok?, pomi?dzy przyl?dkiem "?w. Atanasa" i górami Eminskimi, przy uj?ciu rzeki Dwojnicy. W promieniu 50 km nie ma zak?adów przemys?owych ani portów, co sprzyja wypoczynkowi na ?onie przyrody, ??cz?cej morze i góry. Obzor jest cich? miejscowo?ci? wypoczywkow? z 10-kilometrow? pla??. Oddalony jest o 60 km od Warny, 75 km od Burgasu.

Wyj?tkowo dogodne po?o?enie miasta jeszcze w staro?ytno?ci przyci?ga?o Hellenów, którzy za?o?yli tu koloni? "Naw?och". W czasach Imperium Rzymskiego zosta?a wzniesiona twierdza "Heliopolis" (S?oneczne miasto). Znaleziono pozosta?o?ci z tamtego okresu – ruiny ?wi?tyni Jowisza, rzymskiej ?a?ni i wodoci?gów. Pó?niej przebiega?a tu granica mi?dzy Bu?gari? i Bizancjum, znajdowa?y si? tu twierdza i mury obronne o nazwie Koziak. Nazwa Obzor zosta?a nadana miejscowo?ci przez Turków w XVI w.

Rozwój miasta rozpocz?? si? w 1925 r., kiedy to zosta?y wybudowane pierwsze wille i domy wypoczynkowe. Dzi? go?cie mog? wybiera? mi?dzy górami i brzegiem morza. Pla?a ma 10 km d?ugo?ci i 60 m szeroko?ci. Szczególnie pi?kne s? pla?a po?udniowa i pla?a Irakli, gdzie grzbiet Starej P?aniny opada ku morzu strom? ska?? wysoko?ci 97 m. Piasek jest tam drobny, delikatny, o z?ocistej barwie.

W sezonie letnim odbywa si? tu wiele imprez sportowych i kulturalnych. Pod koniec lipca organizowane jest tradycyjne ?wi?to Neptuna, cz?ste s? te? go?cinne wyst?py bu?garskich artystów i zespo?ów.Galeria:Mapa:
GPS: 42°49'5.5028919331203'' N, 27°52'50.970828808823'' E


Film:


Inne miasta w regionie:

Aheloy (27.03km) ,  
Ahtopol (80.19km) ,  
Burgas (49.39km) ,  
Carewo (72.74km) ,  
Czernomorec (46.54km) ,  
Diuni (51.61km) ,  
Elenite (13.93km) ,  
Kiten (65.41km) ,  
Lozenec (68.02km) ,  
Małe Tarnowo (96.73km) ,  
Nesebar (22.43km) ,  
Obzor (0km) ,  
Pomorie (34.58km) ,  
Primorsko (61.91km) ,  
Rawda (25.46km) ,  
Rezowo (92.02km) ,  
Sinemorec (84.57km) ,  
Sliven (127.91km) ,  
Sliven (128.61km) ,  
S?oneczny Brzeg (20.5km) ,  
Sozopol (47.07km) ,  
?wi?ty W?as (15.67km) ,  Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com