O nas - SamoBulgaria.com


Menu główne:


O Bułgarii:


Kliknij i wybierz region:


Polecamy
    O nas     |     Galeria     |     Kontakt
Strona Główna » O nas

O nas

Nazywam si? Nikolaj Ivanov Donczew. Ze wzgl?du na moje pochodzenie, chcia?em pokaza? Pa?stwu prawdziwe oblicze Bu?garii, kraju w którym urodzi? si? mój Ojciec. Pomys? na portal "samobulgaria" powstawa? w mojej g?owie przez dobrych kilka lat.  Moje do?wiadczenie i wiedza na temat Bu?garii by?y i nadal s? baz? informacyjn? dla wielu moich znajomych, ale i dla wielu biur turystycznych. Dzi?ki moim wskazówkom i poradom ka?dy z moich przyjació? ch?tnie wraca tam ponownie. Wszyscy zachwalaj? go?cinno?? Bu?garów, przyst?pne ceny i pi?kne piaszczyste pla?e. Moja Bu?garia to nie przekoloryzowana reklama z folderów, lecz Bu?garia widziana oczyma ludzi, którzy znaj? ka?de opisane tu miejsce. G?ównym za?o?eniem portalu jest ukazanie zalet, jak i trudno?ci na jakie mogliby pa?stwo natrafi? w czasie podró?y jak i pobytu. Naszym celem jest pomoc turystom w odnalezieniu odpowiedniego miejsca na niezapomniane wakacje. Mo?ecie tu pa?stwo znale?? zarówno oferty luksusowych hoteli, jak i tanie kwatery prywatne, w których b?d? Pa?stwo mieli okazj? doceni? prawdziw? bu?garsk? go?cinno??. Ka?dy obiekt noclegowy czy gastronomiczny znajduj?cy si? w portalu "samobulgaria" zosta?o przez nas odwiedzony i zaakceptowany. Pragn?, by Pa?stwo mile wspominali pobyt w Bu?garii i zawsze ch?tnie tam wracali.

 


Copyright © 2010 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by SamoBulgaria.com